வவுனியா நகரின் அசுத்தங்களால் பலர் பல நோய்களுக்கு ஆளாகின்றனர் என்ற செய்தி எமக்கு கிடைக்கப்பெற்றதை அடுத்து அதை உண்மையின் தேடலில் கொண்டுவந்துள்ளோம்

17385 Total Views 3 Views Today