தையல் வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை

* எமது வர்த்தக நிலையத்திற்கு தையல் வேலை தெரிந்தவர்கள் தேவை.
20 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களாக இருத்தல் வேண்டும்.

தொடர்புகளுக்கு : 0242226525

1483965036422-b5eafcc4-1fbc-4e04-a4c2-e3f8ccc953a6

5155 Total Views 2 Views Today